Åtta vanliga kommunikationsmisstag

I dagens inlägg tänker vi titta på kommunikation och på de vanliga misstag som görs när man vill kommunicera ut meddelanden om det man säljer.

Det här gäller även i kommunikationen på arbetsplatsen och är därför viktiga saker att tänka på både utifrån perspektiven marknadsföring och ”din karriär”.

Här följer de åtta vanligaste misstagen folk gör när de kommunicerar:

 

160228_åtta_viktiga

 

För mycket information

 

Vi tänker börja med att kasta bollar.

Det gör vi för att vi vill illustrera ett av de vanligaste misstagen – för många val.

Om vi skulle kasta en tennisboll till en kollega så är sannolikheten stor att hen skulle lyckas ta emot den.

Om vi däremot skulle kasta fem bollar samtidigt så är det inte lika lätt längre.

Samma sak gäller när du försöker sätta ihop ett meddelande till en publik: När du försöker få in för mycket information i det du försöker säga så löper du risken att personen inte förstår något alls.

Det är därför restaurangägare som skriver koncisare menyer lyckas få bättre vinstmarginaler.

Det är också samma mekanismer som ligger bakom att uppmot 25% av besökare till en webbsida säger att komplicerad webbdesign är huvudanledningen till att de klickar bort.

När du kommunicerar ett meddelande så är det viktigt att tänka på att du inte låter publiken få för mycket information utan att du koncentrerar dig på några få nyckelpunkter.

 

Att inte upprepa det som personen du talar med säger

 

Du har säkert talat med någon någongång, men inte varit säker på att personen verkligen har förstått.

Det bästa sättet att undvika det här är att upprepa och parafrasera det som den andra personen säger.

Därför är det bäst att något som: ”Det du säger är att om jag kommer för sent så blir du oroad?”

Det visar den andra personen att du inte bara har hört vad hen har sagt, men att du till och med bryr dig så pass mycket om det att du tar dig tid att parafrasera det hen säger för att visa att du har hört vad hen har sagt.

 

Att inte ställa följdfrågor

 

Ett annat vanligt misstag folk gör när de försöker kommunicera är att de inte ställer följdfrågor eller försöker rekapitulera det som har sagts.

Istället för att säga saker som: ”Mmmmm…” eller ”Visst” så är det bättre att rekapitulera det som den andra har sagt.

Exempelvis kan du säga så här:

 

Så det du säger är att du blir oroad om jag kommer för sent. Är det korrekt?” På det sättet visar du att inte bara hörde det personen sa, men att du faktiskt också bryr dig om det så pass mycket att du tar dig tid att rekapitulera.

 

Att tro att du redan vet vad den andre ska säga

 

Du har säkert någon gång himlat med ögonen och tänkt ”Det här behöver jag inte höra för jag vet redan vad som ska komma.” Gör inte det.

Det är irriterande när det händer en själv så försök låta bli att göra det med andra.

 

Att ha ett negativt eller apatiskt kroppsspråk

 

En väldigt stor del av kommunikationen sker icke-verbalt och din hållning och kroppsspråk är viktiga ingredienser i det här.

Försök därför också i görligaste mån att ha ögonkontakt med personen du talar med så att hen förstår att du lyssnar.

Tänk också på hur nära du sitter den andra, hur du lägger dina armar på bordet mellan er, hur du lutar ditt huvud etc.

 

Att referera till sig själv mer än andra

 

Om du aldrig ställer en fråga om vad som händer i deras liv så gör du intryck av att vara väldigt egocentrisk.

Det finns exempelvis folk i vår närhet som tillbringar en stor del av sin tid med att tala om sig själva. Inte så att det stör mig, men det hade varit bra om personerna någon gång frågade mig vad jag gjorde.

 

Förvänta sig att andra är tankeläsare

 

Ingen kan läsa tankar så förvänta dig inte att den du pratar med ska kunna gör det heller.

 

Sammanfattning:

 

Vi har talat om viktiga misstag männsikor gör när de försöker kommunicera ut meddelanden till andra.

Det har varit misstag som För mycket information, Att inte upprepa det som personen du talar med säger, Att inte ställa följdfrågor, Att tro att du redan vet vad den andre ska säga, Att ha ett negativt eller apatiskt kroppsspråk, Att referera till sig själv mer än andra och att Förvänta sig att andra är tankeläsare.

Det kan handla om vilken kommunikation som helst, i ett förhållande eller som verktyg när du bedriver marketing med din produkt.

De kan vara förödande för din affärsverksamhet. Tänk därför på de här sakerna när du kommunicerar.

 

Nu när jag har fångat din uppmärksamhet så vill jag be dig om en tjänst.

Om du tyckte att det här inlägget var bra, skulle du då kunna dela det på sociala media?

Det skulle glädja mig om du gjorde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"