Be om råd

I dagens inlägg tänkte jag tala om nyttan av att ställa frågor till andra och hur andra ser dig om du ber om råd.

Inlägget är inspirerat av ett inlägg i tidsskriften New York som handlade om just det samt av en populärvetenskaplig artikel i Scientific American.

Har du en svårknäckt nöt på jobbet som du inte tycks kunna lösa? Eller inte hittar hem från den där mörka kostigen du gav dig ut på? Eller inte lyckas fixa det där avloppet under vasken i alla fall?

När du har sådana problem så finns det naturligtvis lösningar.

151121_be_om_råd

Grafisk design: Coquilles

Du kan exempelvis använda den berömda “trial-and-error”-metoden ända tills du lyckas, eller så kan du sätta dig ner och komma på alternativa strategier genom att skriva ner dem en efter en, eller allas vår favoritmetod nu för tiden: Google.

Det finns dock en metod som vi alla avskyr mer än annat och det är att Fråga om hjälp.

Anledningen är att vi tror att andra sköter liknande situationer mycket bättre än vi och att de säkert inte ens skulle försätta sig i en liknande situation till att börja med.

Sen kan det vara så att du bara vet att andra människor har mycket att göra med annat och att du inte vill störa eller så att du tänker att det inte lönar sig för de kommer ändå inte att ha något bra svar.

Det här kan både vara sant och inte, men hur som helst så brukar vi dra oss för att be om hjälp för att vi tror att vårt anseende i andras ögon försämras.

Slutresultatet blir att vi beslutar oss för att inte fråga.

Ställ fler frågor!

Ny forskning visar däremot att den här instinkten är fel.

Att inte ställa frågor eftersom vi är rädda för att andra ska tycka att vi är inkompetenta är fel sätt att angripa problemen.

Verkligheten är att i stället för att framstå som inkompetent i andras ögon så framstår du som mer kompetent.

Anledningen till det är att du då polerar personen du frågars ego och kan få värdefulla råd och insikter i problem som du inte kände till så bra innan.

Det som personen du frågar i stället tänker är att: “Jag är naturligtvis överdrivet smart och den här personen måste vara intelligent för att över huvud taget fråga mig om råd.”

Att fråga om råd kan därför leda till ett ökat utbyte mellan människor och lärande mellan vänner och kollegor. Det visar också på ett sätt att imponera på våra mentorer och lärare.

I en studie gjord på Harvard Business School så fick ett antal personer uppgiften att göra ett litet intelligens-test och att de skulle göra det tillsammans med en anonym “medarbetare”.

Vad försökspersonerna inte visste var att “medarbetarna” i själva verket var en datorsimulerad skådespelare som antingen skickade ett meddelande till försökspersonen som att “Lycka till!”” eller “Lycka till! Kan du hjälpa mig?”

När försökspersonerna efteråt skulle betygssätta deras medarbetares förmåga så visade det sig att de satte högre betyg om “medarbetaren” hade bett om hjälp.

Det här är ett resultat av många som indikerar att när någon frågar om hjälp så är vi mer benägna att betrakta personen i ett bra ljus än om de inte gör det.

Det tyder då på det att be om hjälp stärker den personen som frågas självförtroende och att detta smickrar dens ego så att hen blir mer benägen att tycka att personen som ber om råd är intelligent.

Att be om råd är därför en effektiv strategi, inte bara när du står inför ett svårt problem, utan även i vardagliga situationer eller i jobbet.

I en annan studie så fick ett antal studenter uppdraget att spela en inspektion av olika chefer.

De som fick dåliga betyg, och sedan bad om råd för att förbättra situationen, betraktades av de som satte betygen som mer kompetenta.

Det här är naturligtvis särskilt viktigt när du är ny på ett ställe och inte riktigt känner att du bottnar i arbetsrutinerna ännu, men det är också bra att tänka på för att lyckas på jobbet i allmänhet.

Be därför om råd.

Slutsats:

Psykologisk forskning indikerar att det att be om råd ökar en persons sannolikhet att betrakta den som ber om råds intelligens i ett bättre ljus.

Jag har berättat om litet antal försök som tyder på att det är bättre att be om råd än att sitta tyst i sin egen lilla hörna.

Nu när jag ändå har din uppmärksamhet så vill jag gärna be dig om att hämta ner min kurs “Gör din egen tvål”.

Den kan du hämta ner helt gratis här.

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"