Checklista för SEO

Har du också letat efter en checklista för SEO som du kan använda för din egen webbsida?

När det kommer till kritan så handlar content marketing om att berätta en historia vilket är något som har funnits sen tidernas begynnelse.

De senaste fem åren har content marketing blivit än mer viktigt eftersom företag har upptäckt att de kan använda content marketing till att få mer trafik.

Sökmotorer som Google har funnits längre än explosionen med content marketing.

En vanlig missuppfattning är däremot att SEO och content marketing är identiska. Att om du kan en så kan du också den andra.

Inte riktigt.

SEO och content marketing jobbar sida vid sida i samma lag.

Det är verkligen så att sökmotorerna är bäst på att driva trafik till ditt innehåll. Du får regelbundet hög trafik till din sajt.

Det du måste göra är dock att alltid se till att allt ditt innehåll följer rätt mall när det gäller optimisering för sökmotorerna.

Så hur kan du bäst se till att ditt innehåll alltid är optimiserat?

160815-SEO-checklista

Därför har vi satt samman en lista över de tio viktigaste stegen när det gäller att optimisera en sajt för ett givet nyckelord:

 1. Vilket nyckelord som du optimiserar för.
 2. Den genomsnittliga sökvolymen för just det nyckelordet.
 3. Den första, andra och tionde platsen på Google för just det här nyckelordet.
 4. Antalet länkar från externa sidor som de här inläggen har.
 5. Din sidas titel.
 6. Din sidas URL.
 7. Din sidas rubrik.
 8. Antalet ord på din sida.
 9. Antalet som ditt nyckelord figurerar.
 10. Antalet interna länkar som pekar mot din sida.

Faktor nr. 1: Vilket nyckelord optimiserar du för?

Det första vi måste ta hänsyn till är vilket nyckelord du optimiserar för.

En bra tumregel är att varje sida ska vara optimiserad för ett nyckelord.

Det att följa en ett-till-ett-strategi när det gäller nyckelorden gör det lättare att planera din SEO-strategi.

Har du ett specifikt nyckelord som du optimiserar just den här sidan utifrån? Är det en del av en större SEO strategi? Vad var det som fick dig att bestämma just det här nyckelordet? Vilket nyckelord vill du optimisera kring?

Faktor nr. 2: Vad är den genomsnittliga sökvolymen för nyckelordet som du har valt?

Det första kriteriet som vi använder för att bedöma hur bra nyckelordet är är genom att ta reda på hur ofta det har sökts på.

Här finns det två faktorer att ta hänsyn till:

 • Det första är det totala antalet sökningar på det här ordet per månad.
 • Det andra handlar om vilken plats vi kan förvänta oss att hamna på om vi optimiserar vår text kring det här ordet.

160814_keyword_planner

Att räkna på den totala sökvolymen

Jag tycker om att använda ett verktyg från Google AdWords som heter Keyword Planner för att ta reda på den totala sökvolymen.

Sedan handlar det om att multiplicera sökvolymen med den click-through rate som vi har fått fram för varje nyckelord för att få reda på den totala sökvolymen.

Om du exempelvis har 1000 sökningar varje månad så innebär det att du har ungefär 1000 * 30% = 300 click på det första nyckelordet.

Faktor nr. 3: Ta reda på platserna nr 1, nr 2 och nr 10 hos Google.

Här handlar det om att göra en Google-sökning och hitta det första, det andra och det tionde resultatet för just ditt nyckelord. Skriv sedan ner adresserna (URLerna) för varje resultat.

Faktor nr. 4: Antalet webbsidor som länkar till platserna 1, 2 och 10 för ditt specifika nyckelord.

Sedan handlar det om att hitta antalet webbsidor som länkar till platserna 1, 2 och 10 för ditt nyckelord.

Här är det viktigt att komma ihåg att det är betydligt lättare att få 100 länkar från en enda sida än 100 länkar från 100 olika sidor. Därför viktar sökmotorerna antalet unika webbsidor som länkar som högre än webbsidor som bara länkar en gång.

För att få reda på antalet webbsidor som länkar till en given webbsida så kan du använda verktyg som SEOMoz.

Mata bara in adressen (URLen) i sökrutan så hittar verktyget alla de webbsidor som länkar.

Faktor nr. 5: Sidans titel

En webbsidas titel är som en rubrik i en tidning. Titeln talar om för sökmotorerna vad din artikel handlar om. Om du läser en tidning och hittar två artiklar med samma rubrik så blir du naturligtvis förvirrad. “Är innehållet det samma?” “Vad är det som händer?”

När du skapar en titel så väger Google ordens betydelse från vänster till höger. Det betyder att det nyckelord som är mest till vänster i titeln har högre vikt än det som är längst till höger.

Det här betyder att om du optimiserar din sida för ett specifikt nyckelord så är det bättre att skriva nyckelordet så tidigt som möjligt.

Faktor nr. 6: Sidans adress (eller URL)

Det är bra om du kan få med nyckelordet i din sidas adress.

Här är det viktigt att poängtera att:

http://coquilles-web-logo.se/en-checklista-seo/

är sidans URL och:

en-checklista-SEO

är sidans så kallade slug.

När det gäller din sida så är du främst intresserad av adressens slug eftersom det är den som innehållet nyckelordet i fråga.

Faktor nr. 7: Sidans rubrik

Om sidans titel representerar din historias namn så handlar rubriken om det som den potentiella läsaren ser och som kan få hen att läsa vidare.

Helst vill du att din sida rubrik innehåller nyckelordet som du optimiserar för.

Om din rubrik inte motsvarar innehållet så kommer du att förvirra dina läsare.

Skriv in rubriken i en <h1>-tag så att den är tydlig för dina läsare.

Du kan använda sidor som HTML headline checker för att se hur din webbsida är organiserad.

Faktor nr. 8: Antalet ord på sidan

Nästa faktor som du vill ta i betraktande är antalet ord i din artikel.

Det här är viktigt både när det handlar om läsaren och sökmotorn som söker igenom din sida.

Sidan som din läsare vill hitta är naturligtvis en sida med hög kvalitet, svarar på de frågor som läsaren kan ställa sig och länkar till sidor som har mer information. Ett sådant innehåll innebär oundvikligen att det är långt.

På samma sätt så vill sökmotorerna hitta innehåll med mycket unik text och bilder och som länkar till flera olika sidor.

När du skriver ditt innehåll så vill du i görligaste mån fokusera på bra innehåll med en bra längd.

Frågan är då vad är en bra längd?

Det är svårt att säga. Vad vi kan göra är att ta reda på hur många ord vi har skrivit och vad som krävs för att vara med i matchen.

Enligt marketing-bloggaren Neil Patel så är den optimala längden för ett blogginlägg 1500+ ord. Så sträva i görligaste mån efter att skriva långt.

Faktor nr. 9: Antalet nyckelord på sidan

Ett steg djupare än att bara räkna antalet ord är att fråga sig hur ofta ditt nyckelord dyker upp.

Det finns en övre gräns för hur ofta du vill att nyckelordet ska figurera. Helst ska det komma naturligt i texten, men naturligt är ett svårt att sikta på. Hur ofta är naturligt? Svårt att säga.

Det jag råder till är att kolla på platserna 1, 2 och 10 igen för att se hur många gånger just nyckelordet dyker upp.

För det här så öppnar jag min browsers Find-funktion och kollar hur många gånger ordet förekommer.

Faktor nr. 10: Antalet interna länkar till sidan

Den sista faktorn som du vill ta i betraktning är hur många interna länkar din sida har.

Interna länkar är värdefulla eftersom de hjälper dig att få högkvalitets och relevanta länkar till din sida.

Så snart sökmotorerna hittar sidan du länkar till desto snabbare upptäcker sökmotorerna sidan själv.

Nu kan vi skriva en hel artikel om interna länkar, men här vill jag att du kommer ihåg två saker:

 • Om sidan är en viktig marketing eller SEO sida så försök i görligaste mån att länka till den från din header eller footer.
 • Om möjligt så länka internt från sidor som innehåller texter som innehåller många nyckelord.

Slutsats:

I dag har vi tittat på ämnet SEO och hur dina texter kan optimiseras för sökmotorerna.

Vi har tittat på tio punkter som du kan använda dig av för att optimisera dina texter.

När du går igenom checklistan så är det en bra idé att använda sig av de data du får för att optimisera din sida.

Om du nu har läst ända hit och har åsikter om det du har läst så vill vi att du lämnar en kommentar i fältet nedan. Det skulle glädja oss!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"