Digital marketing contra traditionell

I dag tänkte vi återigen titta på ämnet kommunikation och småföretag, men den här gången fokusera på digital marketing. När internet kom i mitten av nittiotalet så blev det fort det nya stället att värva kunder på. Intill dess hade småföretagen litat på traditionell marknadsföring, och slagits sinsemellan om utrymmet i de tidningar, TV-kanaler och … Continue reading Digital marketing contra traditionell