Hur ditt erbjudande bör anpassas efter din säljtratt (sales funnel)

Hur ser en fungerande säljtratt ut hos konsulter? I dag tänkte jag tala om hur du som konsult bör anpassa ditt erbjudande efter den.

Bild av tratt med text om säljtratt (konversionstratt)

Vad är viktigast, säljtratten eller erbjudandet?

När jag besöker en kommersiell sida så är det ofta tydligt vad personen eller personerna bakom kan och erbjuder sina kunder.

Tur är det, för det är ju ändå det de lever av.

Men är det här verkligen är rätt sätt att angripa problemet med att sälja sina tjänster på?

Hade det inte varit bättre om de här personerna istället tänkte mer på att dra in besökaren i sina nät så att de i lugn och ro kunde sälja på allvar när ögonblicket var det rätta?

Det är nämligen det jag tror.

Hemligheten bakom framgång på nätet är inte att kunna mest utan att ha implementerat den bästa strategin.

En funktionell säljtratt

När du besöker en kommersiell webbsida så är det inte alltid klart hur strategin bakom ser ut.

Det kan vara för att säljtratten är komplicerad, nästan osynlig eller inte finns överhuvudtaget.

Därför är det extremt viktigt att du som konsult tänker på hur du bäst kan locka dina besökare så att de till sist klickar på “KÖP”-knappen.

I det här inlägget tänkte jag därför skriva om hur en effektiv och enkel säljtratt kan se ut för en person som jobbar online.

1./ Ha ett lockbete.

En försmak på dina kunskaper är alltid bra att dela med sig av.

Investera därför tid i att sammanställa ett kort utbildande material så att folk kan läsa och lära sig mer om just det du kan.

Det kan vara i form av en pdf att ladda ner eller som lektioner i en serie mejl.

Hur du än bestämmer dig för att lägga upp det så är det viktigt att du ger kunderna tillräckligt med information för att de ska bli intresserade men inte så mycket att du ger bort allt.

2./ Produkt 1 ett gediget material där du går igenom allt det du kan om ämnet.

Nu säger vi att den potentiella kunden redan har anmält sig till din gratiskurs och att hen kommer tillbaka och vill ha mer av dig och ditt kunnande.

Din första produkt bör då vara ett större utbildande material såsom en bok eller en längre video där du verkligen lägger ut texten.

Fördelen med det här är att du får möjlighet att befästa dina kunskaper och ditt namn samtidigt som du ger kunden möjlighet att klara allt på egen hand.

3./ Produkt 2 – en personlig guidning genom problemen som kunden möter.

Om kunden inte nöjer sig med boken utan verkligen vill ha din personliga hjälp så är nästa steg att erbjuda personlig vägledning.

Det är här du kan träffa dina kunder för en timmes Skype:ande och där du personligen går igenom allt det som kunden kan tänkas ha problem med.

 

Fördelen med att ha en sådan här ordning är att du kan differentiera priserna efter vad kunden efterfrågar.

Vill kunden bara ha Produkt 1 så är det jättebra, men de får klara sig själva med allt vad det innebär.

Vill de däremot ha Produkt 2 så får kunden betala tio gånger mer, men får samtidigt din personliga hjälp.

Det är så jag ser på säljtrattar i konsultbranschen.

 

Det här är bara en i raden av artiklar som handlar om säljtrattar här på Coquilles. De andra är:

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"