Förbättra din epost

I dag tänkte vi titta lite grand på epost och email-marketing och ge råd om hur det kan göras bättre. Ämnet är igen inspirerat av konsulten Kai Davis som talar om det här i en Youtube-video som jag har kollat på.

För att sammanfatta det vi skrev förra veckan så finns det tre nyckelkomponenter hos en bra emailkampanj:

  1. En första screening där du tar reda på om just den här webbsidan passar in på det du letar efter, om här finns en publik som kan ge dig själv värde.
  2. Presentera värdet för mottagaren. När du skickar ditt första email så är det bäst att göra det i termer av värdet för personen som mottar och hens publik.
  3. Uppföljning. Den tredje nyckelkomponenten är uppföljning och bör bäst göras en vecka efter det första emailet. Anledningen till att det är så viktigt är att det är svårt att veta vad det beror på om någon inte svarar på ett email.

Det Davis sedan gör är att innan han skickar ut något email så tänker han igenom vad han ska göra om mottagaren inte svarar eller svarar och han skriver upp en handlingsplan för varje händelse.

Han ställer sig frågan hur han kan hålla sig i mottagarens medvetande och arbetar på en plan för att vara där.

Kall epost

Sedan ger han allmänna råd som också kan användas i säljsammanhang. Om han exempelvis försöker kontakta en person som han inte känner men gärna vill ha en konversation med så börjar han ofta med att fråga “Är du den rätta personen för att diskutera X?”

Sedan ställer han sig frågan varför de har satt igång kampanjen till att börja med. Om de exempelvis har ett företag med en produkt så bör produkten vara värdefull för publiken. Annars är det något som är fel.

Rubriker

En annan sak som Davis säger är att prova att skriva dina emailrubriker på följande sätt:

[ditt namn] från [ditt företagsnamn]

och sedan prova sig fram till den formeln där folk mest öpnnar dina emails.

160722_epost

Att börja skicka emails

En annan sak som kan vara svår är att börja skicka ut emails utan att veta de kommer att tas emot på ett bra sätt.

Det Davis säger om det här är att det värsta som kan hända är att personen som mottar ditt email kommer att säga nej och att han naturligtvis har stor erfarenhet av folk som säger nej till honom.

En annan sak som är viktig att tänka på är att försöka få kontakt med folk som befinner sig på samma nivå som du. Ett vanligt misstag om du har en liten lista är att skicka emails till folk med mycket större listor – vilket är dödsdömt.

Efterforskning

Det viktigaste att tänka på när du skickar ut dina emails – antingen de är lämpade för en person med en email-lista eller att du vill sälja något – är att verkligen ta sig tid att läsa det som står på hens webbsida.

Det är viktigt för det radikalt förbättrar dina chanser att få ett positivt svar.

Att skriva säljande emails

Här är det viktigt att fokusera på det som står på webbsidan. Att bara skicka en länk till en artikel brukar inte få så hög svarsfrekvens som att säga “Jag läste din artikel om X. Jag har skrivit något liknande. Svara på det här om du vill ha en länk.”

Sluta ditt epost med en uppmaning

Till sist säger Davis att orden han hatar mest är “Fråga om det är något” för vad ska du då göra? Mycket bättre att avsluta med: “Gillade du det du såg? Svara då “Ja” på det här emailet!”

 

Slutsats:

I dag har vi talat om att skriva emails – antingen till personer som har långa emaillistor och som kan hjälpa dig att få trafik eller för att sälja dina varor.

Vi har talat om vad som är viktigt att tänka på när du börjar skicka ut dina emails, det att skicka ut “kalla” emails, vad som är viktigt att tänka på vid rubriksättning och nyttan av att skriva bra rubriker till dina emails.

Nu när jag ändå har din uppmärksamhet så vill jag att du laddar ner min email-kurs Ditt första jobb som konsult.

Det kan du göra helt utan kostnad här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"