Vad dina kunder vill ha

I dag tänkte jag ägna mig åt de olika metoder som finns för att göra en bra produkt.

Vad är en bra produkt?

Om du frågar mig så är svaret givet:

En bra produkt är det som dina kunder vill köpa.

Så vad är det de vill köpa?

På den frågan finns det lika många svar som det finns männsikor på jorden. Det är omöjligt att veta på rak arm.

Däremot finns det en del metoder för att plocka fram en vara som säljer.

Inom mjukvarubranschen så kallar man metoden för Agilt programmerande och metoden ser ut så här:

Skematisk beskrivning av agil programmering

Figur 1. Skematisk beskrivning av Agil programmering.

  1. I korthet så går metoden ut på att först ha en hypotes.
  2. Sedan handlar om att skriva upp målen med produkten.
  3. Det handlar också att identifiera de största riskerna projektet kan löpa in i.
  4. Det fjärde steget handlar om att planera projektet grundligt och se till att inga delar är lösa.
  5. Det femte steget är att bygga en enkel prototyp som fungerar.
  6. Det sjätte handlar om att släppa varan till allmänheten och se om det fungerar.
  7. Det sjunde handlar om att analysera och att tänka igen.

I korthet så handlar agil programmering om att bygga, mäta och lära.

Den här metoden att bygga produkter på sätter dock vagnen för hästen i så måtto att idéerna kommer från vad du och dina medarbetare tror kommer att fungera.

Det här ett bakvänt system att lösa problemen på eftersom det är omöjligt att veta i förhand vad som kommer att fungera och vad som inte kommer att fungera.

Därför är det mycket bättre att göra sina efterforskningar först och bygga produkten sedan.

Om du redan vet vad dina kunder vill ha så blir det mycket lättare att sälja din vara när den väl är färdig.

Blå bild som förklarar vad publiken behöver, vill ha och köper.

Figur 2. Bild som förklarar vad publiken behöver, vill ha och köper.

Om du gör din efterforskning ordentligt så vet du automatiskt vad kunderna behöver, vill ha och köper.

För att komma dit måste du först ställa dig tre frågor:

1./ Hur ser min publik ut? Det här är ingen särskilt viktig fråga utan kan hoppas över ganska lätt.

2./ Vad vill publiken ha, vad behöver den och vad köper den?

3./ Hur kan jag nå och övertala publiken?

Gissa inte utan gör din egen research!

 

I dag har jag talat om vad dina kunder vill ha och i görligaste mån försökt att systematisera ett sätt att närma sig problemet med att veta.

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"