Lyckas genom att klara saker

I dagens kortare inlägg tänkte vi tala om vad som krävs för att lyckas med ditt företag eller med en utmaning. Inlägget är inspirerat av ett Youtube-seminarium (TEDx) av en man vid namn Conor Neill som jobbar på Handelshögsskolan i Pamplona i Spanien.

Neill har specialicerat sig på ledarskap och kommunikation och i seminariet ställer han sig frågan:

Om du betalade mig 1000 Euro att satsa på en given person och du fick 10% av allt det den personen kommer att tjäna under sin livstid, vem skulle du då välja?

Frågan hade ställts till Neill av världens rikaste man, Warren Buffet, och Neill blev naturligtvis svar skyldig.

160804_lyckas

Så här svarade han själv på frågan (fritt översatt):

De flesta skulle nog ha tagit sig an frågan på ett systematiskt vis. En idé är samla betygen från skolan och från Universitetet och sedan göra en lista med de högsta betygen överst och de sämsta underst. De flesta kan dock se att det här inte är något bra urval. De riktigt smarta människorna är inte de vi vill satsa på.

En annan idé är att satsa på din bästa kompis. Det är det dumma sättet att välja folk på. 

Om vi däremot vill vara systematiska med vårt val så måste vi ställa upp några kriterier för vilka personer vi ska välja och de kriterier som Warren Buffet skulle ha valt är de följande:

2./ Energi. Energi betyder hälsa och en vilja att göra något. Hellre än att vara sysslolös.

3./ Intelligens. Här talar Neill om adaptiv intelligens som betyder att personer som han vill satsa på bör ha förmågan att se och undvika problem om de dyker upp.

1./ Integritet. Det här handlar om att säga Nej till det mesta som dyker upp och att veta sitt eget värde tillräckligt så att man inte hamnar i en situation som låser upp ens tid.

Så vad det här handlar om är att det bästa sättet att lyckas är att göra det mesta av de här tre delarna i våra egna personligheter. De tre delarna finns i oss alla, men är kanske inte utvecklade hos oss alla.

Därför måste vi försöka göra det bästa och maximera de här tre karaktärsdragen.

Slutsats:

I dag har vi talat om tre karaktärsdrag som Warren Buffet – världens rikaste man – använder för att bedöma en människa.

De är Energi, som i hälsa och i en förkärlek för att göra saker, Intelligens, som i adaptiv intelligens som innebär att man både ser och kan undvika faror när man är i rörelse och det sista som är Integritet. Integritet betyder att man skall vara stark nog att skjuta undan saker som inte är produktiva eller helt enkelt kunna säga Nej till folk som påkallar din uppmärksamhet.

Lycka till!

 

 

 

 

 

 

 

 

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"