Osociala media

I dag tänkte jag behandla sociala media och hur det å ena sidan ta upp allt det som kan vara en bra med att vara uppkopplad och å andra sidan förödande för produktiviteten. Insikten om att sociala media är ett tvåeggat svärd har vuxit fram över tid hos mig och här tänkte jag lista tre … Continue reading Osociala media