Vad innebär digital strategi?

Vad ska du göra när ditt företag behöver en digital strategi och hur kan du lättast hitta din egen?

I dag kommer vi att titta på ämnet digital strategi och försöka väva in alltihop i ett större sammanhang. Inlägget är den här gången inspirerat av ett inlägg av marknadsföringsspecialisten Laurie Dillon-Scahalk och en presentation hon gjorde redan 2011.

160911_digital_strategi

Det första vi tar oss an är begreppet Digital strategi och hur det kan definieras.

Om vi börjar med ordet Digital så betyder det i det här sammanhanget ett sätt fånga in ett brett spektrum av webbaserade tekniker eller sidor medan ordet strategi betyder ett givet sätt att förverkliga ett eller flera mål. Digital strategi betyder sålunda ett mätbart sätt att nå olika affärsmål gällande marketing eller varumärkesbyggnad.

Annorlunda uttryckt så är en strategi ett sätt att nå framtida mål

160908_gap_ii

Figur 1. Skematisk bild över hur du når mål.

Övningar med digitala strategier kan vara nyttiga för att:

  • Ta sig an en ny vision eller ett nytt arbetssätt.
  • Se hur dina kunder tar sig an dina produkter och ditt företag och hur det digitala landskapet påverkar detta.
  • Att jämna fältet när det gäller förståelse av den digitala världen och erbjudanden.
  • Prioritera de många utmaningar som ett företag står inför.
  • Att förstå de nya utmaningar som det nya landskapet för med sig.

160908_var_aer_vi

Det första som är viktigt är identifiera var företaget befinner just nu. Det här kan göras med hjälp av en så kallad Digital genomlysning. En sådan brukar innehålla konsumentsynpunkter, kompetitiva genomlysningar och hur väl ditt företag och varumärke presterar för ögonblicket.

Nästa grej handlar om var ni som företag vill vara någonstans. Här finns ett samband med den vision du och ditt företag har och ditt varumäke. Dessa idéer är också förknippade med de digitala strategier som ni har arbetat fram.

Sedan handlar det om att lägga fram en arbetsplan för hur ni ska nå era mål. Här handlar det också om att identifiera kunderferenheter och/eller flödesskeman.

Den sista grejen handlar om att mäta de mål som har uppnåtts och också att följa upp på planen.

Att fokusera på i dag

Det du först måste fokusera på är vad du ska ta med i din digitala genomlysning, vilka faktorer som är viktiga.

Det andra är att tänka på är identifiera säljtrattarna eller de stigar som användarna tar på din webbsida.

Förklara hur en Digital genomlysning för ditt företag kan komma att se ut.

Hur du kan förbereda dig på förändrade kundbeteenden.

Den digitala genomlysningen

En fullständig digital genomlysning ger ditt företag ett sammanhang för hur ni kan utveckla er digitala strategi.

Det första som krävs är en intern genomlysning och intervjuer med ledningen.

Sen är det viktigt att ha med i beräkningen vilken bransch företaget arbetar i så att en kompetitiv genomlysning kan göras.

Det tredje handlar om att fråga ut kunderna vad de har för intryck av företaget.

Ramverk för förhållandet till kunden

160911_kundtillfredsstallelse

Här är det viktigt att identifiera de olika steg som en kund tar för att göra ett köp. De gula rutorna handlar om det som är viktigast medan de blå handlar om de som är svårast att uppnå. Fyrkanten betyder att de här stegen är vad som skiljer just ditt företag från dina konkurrenter. De gröna rutorna handlar om stegen som engagerar dina kunder på bästa möjliga sätt.

Teknik, trender och möjligheter

Den sista delen av genomlysningen handlar om teknik, trender och möjligheter. Här kan du använda dig av olika verktyg för att få reda på hur dina kunder beter sig på nätet, deras innersta önskningar och drömmar.

Att ställa frågor till kunderna

Google Analytics – få koll på dina besökare, hur länge de stannar och varifrån de kommer.

Website grader – en sida som kollar hur din sida placerar sig bland sökmotorerna.

Social media mention – här är idén att du vill kolla hur bra det går i sociala media.

Industri- och konsumentresearch

eMarketer – här handlar det om att få marknadsinformation om branschen du arbetar inom.

Think with Google – Industrireaserch

Quora – Quora är en frågelåda på nätet där du kan få svar på nästan allt och ställa vilka frågor som helst.

Trender och tracking

Google Trends – Med det här verktyget kan du kolla hur ofta det söks på olika sökord.

Google Keyword Planner – Här kan du se hur ofta det söks på ett sökord.

Presentation av en digital genomlysning

Hur du presenterar din digitala genomlysning är av yttersta vikt för att ha så fullständig information som möjligt när du fattar beslut.

Det viktiga är att INTE blanda den digitala strategin med den digitala genomlysningen. De är två fundamentalt olika saker.

Tänk igenom vilket format du vill använda. Ett webbinarie kan vara på sin plats om du vill ha en dialog med affärsidkaren annars kan du fundera på en pdf-fil.

Om du bestämmer dig för en presentation så finns det ytterligare saker att tänka på:

  • tänk på att inte ha fler än sju olika punkter på varje bild
  • inte fler än en idé per bild
  • tänk igenom hur du bäst kan presentera komplicerade data

Att arbeta fram en digital strategi

Det viktiga är att börja med en digital genomlysning och sedan bjuda in expertis utifrån för att belysa trender i det digitala landskapet.

Sedan en sak som också är viktig är att samla alla medarbetare och göra övningar i grupper med olika kompetenser.

Prioritera de möjligheter som finns i det digital landskapet genom att förstå dina kunders behov.

Kunder som gör skillnad – Det här är kunder som går från en kund till en annan.

Kunder som är nöjda – Det här handlar om kunder som är bra att ha och inte ändrar sina köpvanor.

Kunder som förväntar sig ett minimum – Här handlar det om de kunder som ofta byter leverantör om de förväntade förhållandena inte är uppfyllda.

Här är det viktigt att veta att du kan använda dina kunders förväntningar som beslutsunderlag när det gäller investeringar.

Slutsats:

I dag har vi talat om att använda sig av en digital genomlysning för att bättre förstå de problem som ett digitalt företag kan ha. Det kan handla om allt från problem med säljtratten till problem med hur nöjda dina kunder är.

Nästa steg är då att utveckla en digital strategi som kan hjälpa företaget att nå sina mål.

Letar du efter en guide för att optimisera din säljtratt? Du kan ladda ner en alldeles gratis här.

 

Embed This Image On Your Site (copy code below):

Tags: , ,

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"