Vad du bör fråga dina nya kunder

I dag tänkte jag besvara en fråga om vad du bör fråga dina nya kunder.

Blå bild av kund med text om vad du bör fråga dina nya kunder.

Har du någonsin tagit dig an nya kunder för att sedan inse att de inte passade in hos dig och din verksamhet?

Det är ofta så alldeles precis i början av din konsultverksamhet.

Innan du har börjat få mer erfarenhet och börjat bli mer specifik med vem det är du hjälper i din verksamhet så vill du gärna hjälpa alla som knackar på din dörr.

Det här är ett problem som kommer av att du inte har specificerat din målgrupp tillräckligt väl.

Så vad kan du göra åt det?

I det här inlägget kommer jag att tala om tre frågor som du bör ställa till dina potentiella kunder innan du tar dig an dem.

Så här är de:

  1. Kan du berätta mer om din affärsverksamhet? Hur tjänar du pengar? Anledningen till att du ställer den här frågan är för att du vill ha en känsla för vad personen på andra sidan bordet gör och lever av. I det här första läget så vill du veta så mycket som möjligt om personen och hens affärsverksamhet.
  2. Hur kan jag hjälpa dig? Varför vill du just ha hjälp av mig? Det du försöker göra här är att ringa in exakt den frågeställning och problem som kunden har och försöker väga detta mot ditt erbjudande och din erfarenhet.
  3. Vilket är det största problemet som ni har varit upptagna med de senaste månaderna? Det här är en specifik fråga om kundens affärsverksamhet och anledningen till att du ställer den är att du vill veta mer om i vilken marknad kunden opererar.

 

 

This post was written by ljnissen

Guide om säljtrattar

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 1"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 2"

Guide "Ditt första jobb som konsult - Del 3"